1/1
Home / Tag railway life /

1997 Svensk Lokförarförening bildas

Efter kraftigt missnöje med de etablerade facken Seko och ST lok så bildas ett renodlagt yrkesförbund.